Návšteva z Ministerstva životného prostredia SR

Dňa 2.7.2015 sa konala porada starostov ZMO Dolné Kysuce, na ktorú zavítal štátny tajomník MŽP SR Ing. Vojtech Ferencz, PhD., kde  odprezentoval nový zákon o odpadovom hospodárstve. Po ukončení stretnutia so starostami, štátny tajomník poctil svojou návštevou našu obec. Starosta Obce Rudinská Ing. Jozef Švirík uvítal na  Obecnom úrade pána tajomníka spolu  s ďalšími hosťami, a to generálnym riaditeľom sekcie environmentálneho hodnotenia Ing. Dušanom Juríkom a riaditeľkou odpadového hospodárstva Mgr. Eleonórou Šuptalovou. Návštevy sa taktiež zúčastnil prednosta Okresného úradu v Žiline Ing. Vladimír Macášek a v Kysuckom Novom Meste Ing. Ľubomír Golis.  Cieľom návštevy bola prehliadka obce a následne sa konal dialóg, v ktorom sa rozprávalo o možnostiach ďalšieho rozvoja obce v najbližšej budúcnosti.

Návšteva z Ministerstva životného prostredia SR
Návšteva z Ministerstva životného prostredia SR