NÁVRH Dodatok č.1k Smernici č. 2/2013 upravujúcej postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky

PrílohaVeľkosť
dodatok_smernica_VO.pdf122.37 KB