NÁVRH VZN Obce Rudinská č. 01/2021 o parkovaní a odstavení vozidiel na obecných komunikáciách vo vlastníctve obce