Opatrenia ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok od 16.3.2020