Opatrenia ÚVZSR zo dňa 09.06.2020, ktorými sa od 10. júna 2020 od 7.00 hod. menia a uvoľnujú opatrenia...