Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.09.2020 - dodržiavanie hygienických opatrení prevádzkovateľom zariadení od 01.10.2020.