Opatrenie ÚVZSR zo dňa 21.04.2020, ktorým sa s účinnosťou od 22. apríla 2020 otvárajú niektoré maloobchodné prevádzky....