Opatrenie ÚVZSR zo dňa 29.04.2020, ktorým sa nariaďuje osobám, ktoré od 1. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej Republiky izolácia v zariadeniach určených štátom.“