Opatrenie ÚVZSR zo dňa 5.5.2020, ktorým sa s účinnosťou od 6. mája 2020 povoľuje výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu