Opatrenie ÚVZSR zo dňa 5.5.2020, ktorým sa s účinnosťou od 6. mája 2020 otvárajú ďalšie prevádzky, služby a zariadenia (2 a 3 fáza)....