Petícia za zachovanie Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kysuckom Novom Meste

Dňa 1.2. 2018 došlo k zrušeniu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kysuckom Novom Meste. V ďalšom období nebude v posádke záchrannej sanitky lekár, ale iba zdravotník a šofér. Toto obmedzenie výrazne zhorší kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom so závažným úrazom a závažným poranením mozgu, pacientom pri infarkte, pacientom s náhlou mozgovou príhodou, kde je potrebný čo najrýchlejší zásah lekára.

Z uvedených dôvodov sa ZMO Dolných Kysúc v zastúpení primátora mesta a starostov obcí rozhodol zorganizovať petíciu za zachovanie RLP v Kysuckom Novom Meste.

Občania môžu podporiť petíciu podpísaním petičných hárkov, ktoré sú k dispozícii na zberových miestach v obchodoch: COOP Jednota, Potraviny Hložná, Potraviny Marián Sága, Potraviny Paupučík a OcÚ Rudinská. 

Podrobné odôvodnenie petície a možnosť podpísať petíciu elektronicky je dostupné v tomto linku

Petičný hárok na stiahnutie => tu

Petícia za zachovanie Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kysuckom Novom Meste