STAVANIE OBECNÉHO MÁJA

Príchod mesiaca mája, času lásky sme si 30.4.2015 pripomenuli postavením obecného mája, ako vždy pri základnej škole. Máj zdobili dievčatá so speváckej skupiny, ktoré pritom spievali za harmonikového doprovodu pani Liskovej.  Potom zahrala naša kapela Janínčanka.  O občerstvenie pre mužov, ktorí stavali máj ale aj pre ostatných návštevníkov sa postaral obecný úrad.

STAVANIE OBECNÉHO MÁJA