Úradná tabuľa

Na tomto mieste sa nachádza elektronická úradná tabuľa obce. Spolu s úradnou tabuľou umiestnenou v obci je oficiálnym kanálom na komunikáciu s občanmi a ďalšími subjektami.
Informácie zverejňované na ďalších podstránkach:

06. nov 2019 | Informácie pre voliča