UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. októbra 2020 - rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu