UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 760 zo 4. decembra 2020 k návrhu podmienok obnovenia prezenčného vyučovania v školách (od 5. ročníka základnej školy a stredných školách) a prevádzky v školských zariadeniach