Uznesenie Vlády SR č. 77 zo dňa 05. 02. 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu