Uznesenie Vlády SR č. 807 zo dňa 29.12.2020, ktorým sa predlžuje na obdobie 40 dní na celom území SR NÚDZOVÝ STAV