31. dec 2012
Pozvánka na privítanie Nového roka 2013

Ako sa už stalo tradíciou, aj tento rok srdečne pozývame všetkých spoluobčanov na privítanie Nového roka 2013, ktoré sa uskutoční o 00.15 hod. na moste v centre obce. Zábavná pyrotechnika a silvestrovský punč na zahriatie sú zabezpečené. Prineste si so sebou dobrú náladu a môžeme privítať Nový rok.

06. dec 2012
Prišiel k nám Mikuláš

Dňa 6.12. k nám zavítal na krásne vyzdobenom konskom záprahu Mikuláš  so svojimi pomocníkmi, anjelmi a čertom. Pred kultúrnym domom ho už túžobne očakávali detičky s rodičmi. Deti si pre Mikuláša pripravili kultúrny program a ten ich za to obdaroval balíčkami sladkostí. Pre všetkých návštevníkov  bolo pripravené eš...

16. nov 2012
50. výročie našej školy

Veru, naša škola je už päťdesiatnička. Pri tejto príležitosti sa v novembri  roku 2011  konala slávnostná akadémia na pôde základnej školy. Akadémiu otvorila riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Jarmila Púčeková. Uvítala hostí, medzi ktorými nechýbal niekdajší riaditeľ p. Anton Ľudvik, mnoho vtedajších vyučujúcich a ...

21. okt 2012
Október – mesiac úcty k starším

Dňa 21.10.2012 sa konalo slávnostné posedenie s našimi seniormi. Svojim starkým sa prišli básňami a hrou na klavír poďakovať žiaci zo základnej školy. Peknými piesňami prekvapila babky, dedkov a ostatných prítomných naša nová detská spevácka skupina, ktorú vedie a na harmonike doprevádza Katka Lisková. Po niekoľkých rokoch k nám opäť...

04. aug 2012
Deväťdesiate narodeniny našej spoluobčianky

4.8.2012 sa dožila naša spoluobčianka p. Štefánia Grešáková úctyhodných 90 rokov. Pri tejto príležitosti sme jej boli zablahoželať v mene obce a potešiť ju darčekom. V našej obci tak máme už 5 občanov – deväťdesiatnikov. Nech sú zdraví a ešte dlho medzi nami !

23. jún 2012
„Miss a boy ZŠ Rudinská“

Dňa 23.6.2012 usporiadala ZŠ v Rudinskej a Obec Rudinská podujatie „Miss a boy ZŠ Rudinská“. Súťaž sa konala v kultúrnom dome . O najkrajšiu, najšikovnejšiu a najbystrejšiu tínedžerku a tínedžera sa uchádzalo 11 dievčat a 10 chlapcov. Súťažiaci sa prezentovali v 3 disciplínach. Prestávky medzi jednotlivými disciplínami vyplnila kultúrnymi programom...

01. jún 2012
Oslavy Medzinárodného dňa detí v Rudinskej

Dňa 1.júna 2012 si naše deti svoj sviatok naozaj užili. Žiaci dostali v tento deň riaditeľské voľno. V popoludňajších hodinách sa všetky deti, ale aj mládež a rodičia zišli v kultúrnom dome. Tu už na nich čakal dídžej Tobo, ktorý hral do tanca, pani učiteľky, ktoré si pripravili množstvo súťaží a nechýbal ani bufet sladkosťami a nápojmi. A tak sa všetky deti do s...

20. máj 2012
Deň matiek

Deň matiek sme si pripomenuli 20.5.2012 oslavami, ktoré sa konali v kultúrnom dome. Nedeľné popoludnie našim mamám spríjemnili detičky z materskej školy a žiaci zo základnej školy. V ďalším programom „Kytica tónov“ sa predstavili umelci z prievidzkej agentúry musicum ad libitum. Zaspievali piesne rôznych žánrov. Umelecké a zábavné slovo podal Ladislav Jur...

30. apr 2012
„Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený...“

Dňa 30. 4. 2012 sa sme sa zišli pred ZŠ, aby sme si postavili obecný máj. Počas stavania mája naše dievčatá v kroji spievali za harmonikového doprovodu Zdenka Játiho. Samozrejme nechýbalo ani občerstvenie. Po postavení mája sa konala v kultúrnom dome prvomájová veselica, na ktorej sa mohli všetci až do rána zabávať.

26. apr 2012
Uvítanie detí do života narodených v roku 2011

Dňa 26.4.2012 sa konala slávnosť uvítania detí do života narodených v roku 2011. Do našej obce sme uvítali 11 nových občiankov, dievčatiek. Starosta obce uvítal mamičky s deťmi slávnostným príhovorom a odovzdal im darček. Mamičky tento slávnostný akt spečatili podpisom do pamätnej knihy Kultúrny program pripravili žiaci našej školy. Nakoniec sa detičky fotili pri kolí...