Menu Zavrieť

Tradičné stavanie mája

Stavanie mája je jedna z najkrajších, najveselších a najfarebnejších tradícií na Slovensku. Symbolika stavania mája odkazuje na jar, ktorá je v plnom rozpuku. Prebúdza sa príroda, rodí sa nový život. Je dlhoročnou tradíciou, že posledný aprílový deň sa aj v našej obci stavia máj. Ani v tento rok to nebolo inak.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc pri príprave a stavaní.

Želáme naším dievčatám a ženám, aby boli milované a zdravé.