Menu Zavrieť

Deň matiek

Deň matiek – deň, kedy by sme si mali pripomenúť a nikdy nezabudnúť na lásku, ktorú nám dávajú naše matky. Pri slove mama si každý z nás predstaví tu svoju mamu. Mama to je láska sama. Láska, ktorá nás sprevádza celým životom – starostlivá, chápavá, trpezlivá, milujúca, obetavá ……
Pri príležitosti tohto krásneho sviatku obec Rudinská privítala v nedeľu 21. mája 2023 o 14:00 hod. v sále kultúrneho domu všetky mamy i staré mamy. V slávnostnom príhovore sa všetkým prihovorila pani starostka Lenka Purašová, ktorá im vo svojom mene poďakovala za vrelú materinskú lásku, nehu a obetavosť a zároveň im poprial pevné zdravie a veľa šťastia.
Nedeľné popoludnie prítomným spríjemnili svojimi vystúpeniami deti z MŠ a žiaci zo ZŠ.