Menu Zavrieť

“Úcta k starším”

Mesiac október by mal byť pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Starnutie je nezvratný proces v našom živote.  Preto „Úcta k starším“ by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života. Zaslúžia si ju, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.

       V roku 2023 si obec Rudinská uctila tak trocha netradične seniorov. Pani starostka Lenka Purašová v doprovode nášho duchovného otca, pána dekana Jozefa Bagina ich pozvala na púť do Levoče. V Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore, ktorá sa skoro neba dotýka, sme mohli poďakovať za našich starkých. Je to najstaršie pútnické miesto na východe Slovenska. V centre Levoče mali zabezpečený obed a následne sa presunuli do kostola sv. Jakuba, kde mali naši starkí výklad o tomto chráme. Hlavný oltár vyhotovil Majster Pavol z Levoče. Oltár je vyrobený z lipového dreva a je najvyšším svojho druhu na svete. A kto mal ešte chuť a vládal mohol sa ísť pozrieť do kostola Panny Márie Kráľovnej anjelov. Je to jeden z najväčších kostolov na Slovensku z obdobia gotiky. Mohutnosťou vyniká hlavný oltár s gotickou sochou Madony z 15. storočia a s barokovými sochami uhorských kráľov a jezuitských svätcov. V sakristii sa nachádza maľba z prvej polovice 14. storočia, znázorňujúca Ukrižovanie.

       Ďakujeme za duchovné sprevádzanie pánovi dekanovi a verím, že všetci sme si odniesli pekný duchovný zážitok.