Menu Zavrieť

PROJEKT: „Od semienka k prestretému stolu“

Základná škola s materskou školou Rudinská získala grant vo výške 1 952 EUR od Nadácie Pontis z Nadačného fondu MOBIS v Nadácii Pontis na realizáciu projektu s názvom „Od semienka k prestretému stolu“. V rámci projektu bude zakúpený domček na náradie a vyvýšené záhony, kde budú môcť žiaci pestovať bylinky, ovocie a zeleninu. Hlavným cieľom projektu je snaha učiteľov viesť žiakov k manuálnej práci, budovanie pozitívneho vzťahu k práci a prírode a utužovanie vzťahov medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi a širokou verejnosťou. Projekt začal 11.6.2024 a bude trvať do 31.8.2024. Počas projektu bude realizovaná zaujímavá aktivita – záhradný piknik. Za úspešnosťou projektu stojí p. uč. Mgr. Marianna Lešková a p. poslankyňa OZ Rudinská Ing. Beáta Korpesio.